Onderzoek naar taalgebruik en taalverschuivingen in de Vlaamse Rand rond Brussel, Taalbarometeronderzoek

Rudi Janssens

Research Centre for Information, Documentation and Research on Brussels (BRIO)

opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Co├Ârdinatie Vlaamse Rand

De stad en haar hinterland zijn essentieel verschillend, maar toch onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo ook Brussel en de Vlaamse Rand. De stedelijke dynamiek van Brussel wordt vooral bepaald door demografische en economische ontwikkelingen. Ook de Vlaamse Rand is hieraan onderhevig. Buitenlandse migraties zorgen voor een bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar er is ook sprake van een stadsvlucht die een netto-instroom vanuit Brussel naar de Vlaamse Rand veroorzaakt. De diversiteit die Brussel kenmerkt vinden we ook onder deze verhuizers terug. Tegelijkertijd vertoont de Rand ook een positief buitenlands migratiesaldo. De globalisering van de economie en het effect van de groeipool Brussel stimuleert eveneens de internationale economische activiteit in de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Het nettoresultaat is een groeiende diversiteit en internationalisering van de bevolking van de Rand. Deze diversiteit, waarvan de taaldiversiteit een onderdeel vormt, ent zich bovenop het traditionele politieke spanningsveld tussen Vlamingen en Franstaligen.
Dit onderzoek belicht deze situatie vanuit een taalsociologisch perspectief. Het biedt een eerste algemene kijk op de taalsituatie in de Rand en legt een aantal belangrijke tendensen bloot die de taalkeuzes van de inwoners beïnvloeden. Naast het concrete taalgebruik gaat het ook dieper in op de relatie tussen taal en identiteit en het taalbeleid in de Rand.n een steeds kleurrijker en internationaler Brussel komt de relatie tussen taal en identiteit en de vraag naar een 'sense of belonging' meer en meer centraal te staan, zowel in het wetenschappelijke als in het politieke discours.

http://www.briobrussel.be