Kerncijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Karen Chaltin, Rudi Janssens, Ann Mares, Joost Vaesen, David Bassens, Stefan De Corte

Research Centre for Information, Documentation and Research on Brussels (BRIO)

Opdrachtgever: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)

In 2014 werd in opdracht van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) een project Kerncijfers m.b.t. Brussel gerealiseerd. Daarbij werden voor de grote thema’s de belangrijkste kerncijfers bijeengebracht, geanalyseerd en in relatie tot elkaar gebracht. Het resultaat is een uitgebreide omgevingsanalyse (145 p.) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Demografie, Kinderopvang, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Inkomsten en uitgaven, Armoede, Bestaansonzekerheid en sociale bijstand, Economie, Ruimtelijke ordening en huisvesting, Vervoer en mobiliteit, Overheidsfinanciën en Verkiezingen.

In samenwerking met BCUS

http://www.briobrussel.be