Het ontwerpen van een monitoringinstrument voor het beleid voor anderstaligen in de Vlaamse Rand (2008-2009)

Rudi Janssens

Research Centre for Information, Documentation and Research on Brussels (BRIO)

opdrachtgever: Provincie Vlaams Brabant

De bedoeling van dit onderzoeksproject was om na te gaan hoe een instrument kon worden ontwikkeld dat zou toelaten om de effecten van het beleid ter bevordering van het gebruik van het Nederlands en ter ondersteuning van het Vlaamse karakter van de Rand te meten. Hiertoe was het in eerste instantie nodig om die indicatoren te identificeren waarop men op basis van een gericht beleid impact kan uitoefenen.
Prioritair legt het onderzoek dan ook de klemtoon op die elementen die het Vlaamse karakter van de rand bepalen en waarop het bovengenoemde beleid kan steunen om het beoogde effect te bekomen. Binnen de opdracht werden drie delen onderscheiden:

  1. Identificatie en analyse van de aspecten die het karakter van de Vlaamse Rand bepalen en isoleren van indicatoren die als standaard voor het beleid kunnen fungeren en de samenhang hiertussen bepalen
  2. Ontwikkelen van een instrumentarium om (een selectie van) deze indicatoren te meten en te situeren in het kader zoals geschetst in deel 1
  3. Nulmeting als basis voor de evolutie van het effect van huidige en toekomstige beleidsmaatregelen binnen enkele geselecteerde domein

http://www.briobrussel.be