Het Mobile Learning Lab

20 August 2018

Het Mobile Learning Lab

Het Mobile Learning Lab Maebar, Arabisch voor stedelijk kruispunt, is een modulaire ‘box of opportunities on electric wheels’. Ze is ontwikkeld om de publieke ruimte om te vormen tot een pop-up educatieve omgeving. De Maebar bevat een educatieve toolbox die door de opleidingen Educatiewetenschappen en Agogische Wetenschappen ingezet wordt als living-lab en active learning space in de stad.  Docenten en studenten kunnen gebruik maken van het mobiele leerlab als laagdrempelig en interactief educatief platform. Studenten kunnen op die manier theoretische kennis over verschillende stedelijke thema’s en methodieken direct toepassen op de alledaagse praktijk. Daarnaast worden participatief onderzoek en onderzoeksmethodes, co-design trajecten, zelf- en co-regulatie en leren ook toegankelijk gemaakt voor de stad en haar inwoners.

De inzet van de Maebar als educatief middel genereert verschillende mogelijkheden om de verbinding met het maatschappelijke veld en de stad te herdefiniëren. De urban classes met het mobiele leerlab:

1. dompelt studenten onder in de meervoudige gelaagdheid van de stad,

2. staat open ten opzichte van de buurt en haar bewoners. Voorbijgangers kunnen deelnemen aan lessen en buurtbewoners kunnen actief betrokken worden,

3. laat toe actief op zoek te gaan naar rust en rest plaatsen (verloren en vergeten plaatsen). Samen met lokale organisaties en buurtbewoners worden studenten uitgedaagd om via kleinschalige projecten nieuwe lokale perspectieven op te zetten. 


4. laat toe een vernieuwd engagement aan te gaan met de diverse en (maatschappelijke) kwetsbare Brusselse realiteit.

Meer informatie: MANUAL & VISION

Documents