Geschiedenis (NL)

Master of Arts in de Geschiedenis

Geschiedenis (NL)

Een brede 60 ECTS Master in de Geschiedenis met een groot aanbod van opleidingsonderdelen. In de masteropleiding kies je uit vier ‘discussiecolleges’, waaronder Stadsgeschiedenis. Tevens heb je de mogelijkheid om meerdere keuzevakken in het domein van stadsgeschiedenis te volgen.

website: http://www.vub.ac.be/opleiding/geschiedenis/

In de masteropleiding kies je uit vier ‘discussiecolleges’, namelijk Stadsgeschiedenis, Arbeid en Ondernemerschap, Politieke Cultuur en Praktijk of Food History. Door een van die discussiecolleges te kiezen, kan je een onderwerp dat je nauw aan het hart ligt verder uitdiepen. Hierover schrijf je ook een masterproef die stoelt op origineel wetenschappelijk onderzoek in archieven en bibliotheken.

Discussiecollege Stadsgeschiedenis

Dit discussiecollege bestudeert de historische dimensies van steden als samenlevingsvormen, waarin de economische, sociale, demografische, technologische, politieke en cultureel-mentale factoren nauw met elkaar verbonden zijn, wat een interdisciplinaire benadering impliceert. De focus ligt op de Europese stad, van de klassieke oudheid tot heden, en dit vanuit een comparatief perspectief.

Keuzevakken

Tevens heb je de mogelijkheid om meerdere keuzevakken in het domein van stadsgeschiedenis te volgen, zoals: Steden in de Vroege Middeleeuwen; Verstedelijking in de Nieuwe Tijd; Global City-Region Brussels: Language Policy and Identity in Historical Perspective; Stadsarcheologie; en Précis de littérature urbaine.