Criminologische Wetenschappen (NL)

Master of Science in de Criminologische Wetenschappen

Criminologische Wetenschappen (NL)

De 60 ECTS Master in de Criminologische Wetenschappen biedt een academische verdieping via profielonderwijs waarbij je op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze werkt aan hedendaagse thema's: Criminaliteit en de Stad is één van de aangeboden profielen.

website: http://www.vub.ac.be/opleiding/criminologische-wetenschappen

Profiel Criminaliteit en de Stad

Het profiel Criminaliteit en de Stad gaat in op de specifieke complexiteit van criminaliteit in een stedelijke context. Deel een werkt het algemeen kader uit van de ‘urban criminology’ (wat zijn steden, welke gegevens zijn beschikbaar over criminaliteit en de stad, stedelijke politiek en criminaliteit, preventie of repressie, theorieën over het verband tussen de stedelijke context en criminaliteit...). Delen twee en drie behandelen meer specifieke thema’s zoals ‘jongeren in de stad’, ‘policing van de publieke ruimte’ en ‘safe cities?’.